Priser och fakturering.

Efter det att vi har gjort en konsultation börjar vi projektet tillsammans med er.
Vi beräknar timmar och material för arbetet och lämnar en offert kort därefter.
Fakturering sker efter avslutat projekt.

L1007952-2