Renovering av pardörr. Omfanering och renovering av pardörr i Teak

Renovering av pardörr

L1002447L1002448L1002451L1002453-2L1002455L1002458L1002459-2L1002460L1002550L1002552L1002555L1002556-2L1002556